Pomoc w poszukiwaniu osób i ustaleniu miejsca pobytu

lupa

Co roku policja otrzymuje zgłoszenia o kilkunastu tysiącach przypadków związanych z zaginięciem. Z reguły w takich sytuacjach liczy się jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. Już od 2015 roku zajmujemy się poszukiwaniem osób zaginionych – znacznie przyśpieszając cały proces, a jednocześnie ograniczając ryzyko poważnych konsekwencji i niebezpieczeństwa związanego z przebywaniem zaginionego poza miejscem zamieszkania.

Nasi licencjonowany detektywi, na podstawie uzyskanych informacji oraz rysopisu zaginionej osoby, wykorzystują najskuteczniejsze techniki i starannie opracowują strategię działania. Sposób prowadzonych działań, związanych z ustaleniem miejsca pobytu zaginionego, jest ściśle uzależniony od tego, czy jest to osoba pełnoletnia, niepełnoletnia, czy też istnieją przesłanki o możliwym udziale osób trzecich.

 

Przestępstwa – pomoc w znalezieniu sprawcy

Z roku na rok zwiększa się skala oraz liczba notowanych przestępstw – zarówno gospodarczych, jak i cywilnych. Jako licencjonowani detektywi oferujemy kompleksową, dyskretną pomoc w odzyskiwaniu skradzionych dóbr materialnych, poszukiwaniu i weryfikowaniu sprawców przestępstwa oraz w uzyskiwaniu materiałów dowodowych.

Dzięki znajomości skutecznych technik dochodzeniowych oraz procedur sądowych nasi detektywi pomogą Ci w szybkim rozwiązaniu sprawy – dbając o jej pomyślny i korzystny dla Ciebie przebieg.